Търговски Център Явор – Варна

ИНВЕСТИТОР: ЯВОР АД – гр. Варна

РАЗГЪНАТАЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 5 400 м2

МОЩНОСТ: 563 kW