Palace Tower – Силистра

ИНВЕСТИТОР: ФОКС

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 2 400 м2

МОЩНОСТ: 191 kW